محتوای دوره توانمند سازی مربیان و سرگروههای حلقات صالحین

محتوای دوره توانمند سازی مربیان و سرگروههای حلقات صالحین

با سلام و خداقوت به محضر گرانقدر مربیان و سرگروههای عزیز شجره طیبه صالحین خواهشمند است فایل های دوره توانمندسازی مربیان و سرگروهها را از طریق لینک زیر دانلود فرمائید. دانلود محتوا اجرکم...