همایش دهیاران، شوراهای اسلامی، کارآفرینان شهرستان

عبدی معاون سیاسی واجتماعی فرماندار، پیرویسی بخشدار حمیل و رضایی رییس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کار و تولید، تخصیص این حجم اعتبارات به روستاییان را بی سابقه توصیف و لزوم بهره گیری از این فرصت را برای تمامی کسانی که درصدد ارتزاق مضاعف و رفاه فزاینده خانواده بوده وبه سبب کمبود سرمایه نتوانسته اند به این هدف سوق پیدا کنند بی بدیل توصیف کردند تصریح گردید: تسهیلات فوق در تمامی ابعاد کشاورزی، دامپروری،خدمات، گردشگری، صنعت، معدن و…قابل پرداخت بوده است.