**سوالات مصاحبه از متربیان:

۱-حضورشما درحلقه های صالحین تاچه میزان بر روی شما تاثیرگذاربوده است؟۱۰۰درصد تاثیرگذاربوده بنده در همین جلسات حلقه های صالحین بود که در کلاس های قرآن شرکت می کردم وبا قرآن انس گرفتم والان هم از قاریان سطح شهرستان هستم

۲-اجرای طرح صالحین رامفید می دانیدیاخیر؟۱۰۰درصد مفید وتاثیرگذار

۳-آیاتابه حال شده است دوستان خودرابه حلقه های صالحین دعوت نمائید؟بله از زمانی که استعدادبنده در قرآن دربین همین حلقه های صالحین شکوفا شد دوستان خودرانیز تشویق به شرکت در جلسات حلقه های صالحین می کنم.

۴-چه مطالبی برای شما درحلقه ها بیشترجذاب بوده است؟مطالبی که مربیان در مورد زندگی ائمه وبزرگان بیان می کنند.

۵-آیامسئولین حوزه ویاناحیه درحلقه های شماحضورداشته اند یاخیر؟بله

۶-چه کارهها وبرنامه هایی بایددرحلقه هاانجام شودکه باعث جذابیت محتوای حلقه شود؟استفاده از برنامه های فرهنگی واردویی وبرگزاری مسابقات دربین حلقه ها تا رقابت بین بسیجیان ایجاد شود وهمچنین چند سالی هست که تشویقات هرچند کم دربین حلقه های صالحین وجودندارد.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :