مدیر آموزش و پرورش شهرستان اسلام آباد غرب

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش اسلام آباد غرب ، حسن رجبی مدیر آموزش وپرورش شهرستان به همراه سجاد شعله ور کارشناس مسئول حراست وحسن پرورش کارشناس متوسطه اول از جلسه برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان دور اول هاجر راس ساعت ۱۰/۲۰دقیقه روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ باز دید به عمل آوردند .

حسن رجبی مدیر آموزش وپرورش اسلام آباد غرب ضمن عرض خسته نباشید به همکاران مجری برگزاری آزمون ، از تلاش و دقت نظر تمام عوامل در اجرای منظم برگزاری امتحانات نوبت اول تشکر و قدردانی کرد .