عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

حشمت الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی گروه سیاسی خبرگزاری آنا با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مطالبه مردم اقتصادی است، اظهار داشت: از میان مطالبات اقتصادی نیز مهم‌ترین مطالبه اشتغال است. در حال حاضر هر خانواده چند بیکار دارد.
وی در ادامه گفت: دولت ها در زمان برگزاری انتخابات شعارهای تبلیغاتی زیادی می دهند اما در طول ایام هم شعارهای خود عمل نمی کنند و هم به تکالیف خود.
فلاحت پیشه با اشاره به قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد: در قالب این قانون هرساله پول ایجاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل به دولت ها داده شده است اما متاسفانه نتوانسته اند آنگونه که باید و شاید شغل ایجاد کنند و هر سال ناتوانی آن‌ها در ایجاد شغل روی هم انباشته شده است.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو در مجلس بیان کرد: صحبت های دیروز رئیس جمهور برای من قابل تامل بود. بعضا دولتمردان به دنبال تضعیف مجلس هستند و مجلس را مزاحم کارهای خود می دانند. اما به هر حال مجلس پول ایجاد اشتغال را به دولت داده و دولت شغل های مورد نظر را ایجاد نکرده است. این در حالی است که آقای روحانی با شعار ایجاد اشتغال رئیس جمهور شد.