جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هرسین برگزار شد

با حضور فرماندار جلسه کارگروه اشتغال شهرستان هرسین با محوریت پیگیری  طرح های اشتغال روستایی برگزار شد.

شاه آبادی فرماندار هرسین در این جلسه اظهار داشت: بر اساس گزارش های ارائه شده ۲۸۳طرح در حوزه اشتغال روستایی و عشایری و پایداردر سامانه کارا ثبت شده است که از این تعداد حدود ۵۰پرونده در دستگاه های اجرایی ثبت شده است.

وی با اشاره به مصوبات جلسه قبل افزود: دو مصوبه در کارگروه قبل داشتیم که انتظار داریم مسئولین پیگیر این مصوبات باشند و پرونده هایی را که در اختیار دارند زودتر به ثبت برسانند.

در ادامه شهبازی رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی سخنانی به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته پرداخت و اظهار داشت: از تعداد طرح های ثبت شده ۱۶طرح در مرحله بانک ، ۱۳۴طرح در دستگاه های اجرایی و ۵۲طرح در کارگروه استان می باشد.