جلسه بررسی راهکارهای عملی مقابله ، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی در هرسین/ نجف میرزاحسینی: رعایت حقوق شهروندی پشتوانه و زمینه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی

نشست تخصصی بررسی راهکارهای عملی مقابله ، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی با حضور کارشناسان اجتماعی ادارات شهرستان هرسین برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی آسیب‌های اجتماعی با هدف برگزاری برنامه‌های عملی و موثر در جهت کاهش این آسیب ها پرداخته شد.

نجف میرزاحسینی معاون فرماندار شهرستان هرسین در این نشست طی سخنانی اظهار داشت : آسیب‌های اجتماعی بعنوان یک تهدید جدی سلامت جسمی و روحی افراد آسیب پذیر را با خطر مواجه ساخته است و به مهمترین چالش جامعه امروز تبدیل شده است.

معاون فرماندار هرسین عنوان داشت : رعایت حقوق شهروندی پشتوانه و زمینه کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی است.

میرزاحسینی تصریح کرد : با ارائه خدمات به روستاها مخصوصا در حوزه گازرسانی مهاجرت های روستایی در شهرستان هرسین را به حداقل رسانده ایم .

میرزاحسینی افزود : حدود ۹۰ درصد از جمعیت بیکار شهرستان هرسین فاقد هرگونه مهارت هستند و این بعنوان یک آسیب مهم در حوزه اشتغال محسوب می شود. میرزاحسینی ادامه داد : برگزاری کلاسهای مختلف فنی و مهارتی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان هرسین ظرفیتی مهم در راستای توانمندسازی این افراد محسوب میشود و با توجه به اینکه اکثر دوره های برگزار شده در این مرکز از رشته های مورد نیاز در واحدهای صنعتی منطقه هستند ولی متاسفانه استقبالی از این دوره های آموزشی صورت نمی گیرد.

معاون فرماندار هرسین اظهار داشت : متاسفانه شهر هرسین به حوزه نفوذ آسیب‌های اجتماعی تعداد زیادی از روستاهای شهرستان دلفان که در نزدیکی این شهر قرار دارند تبدیل شده است و تبعات ناشی از این آسیب ها باعث آشفتگی اجتماعی در شهر هرسین شده است.

میرزاحسینی همچنین از حاشیه نشینی و بافت های فرسوده بعنوان یکی از آسیب های اجتماعی شهرستان هرسین نام برد که برای ساماندهی آن اقدامات مهمی صورت گرفته است.