بابک قاضی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هرسین اظهار داشت: توسعه طرح های آبیاری تحت فشار از اهداف مهم اقتصادی می باشد که این  مدیریت به صورت ویژه آن را پیگیری می نماید..

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان بهره برداری از ۹ طرح آبیاری بارانی و قطره ای در سطح ۷۷/۳۵ هکتار، شناسایی ۵ طرح عمومی و گروهی در سطح ۳ روستا با مساحت تقریبی ۲۵۰ هکتار جهت اجرای گروهی آبیاری تحت فشار، طرح آبیاری تحت فشار روستای پاسار در سطح ۱۴۰ هکتار، بازدید و کنترل ۱۰ طرح در سطح ۶۲ هکتار، پیگیری عقد قرارداد اجرایی ۳ طرح در سطح ۹۶/۱۳ هکتار، معرفی ۴ طرح جهت طراحی به شرکت های مشاور در سطح ۶۶/۱۳ هکتار از اهم فعالیت های این بخش عنوان کرد.

قاضی در ادامه اظهار داشت:  تاکنون سطح اجرا شده سیستم‌های تحت فشار در شهرستان به ۱۶۰۹ هکتار رسیده است.

وی افزود:  متقاضیان واجد شرایط اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار می توانند جهت بهره مندی از تسهیلات این بخش به اداره آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هرسین مراجعه نمایند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :