ارتباط با معاونت تعلیم و تربیت بسیج سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه

لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را در خصوص روابط عمومی ، فضای مجازی و رسانه صالحین را با ما در میان بگذارید