تحقق اقتصاد مقاومتی بانوی کرمانشاهی در کارگاه خیاطی/ناحیه عشایری

مصاحبه با فعال عرصه اقتصاد مقاومتی؛

خواهر رقیه محمدی از بسیجیان فعال اقتصادی در عرصه راسته دوزی و چهل تکه دوزی می و از اهالی روستای رزین بخش بیلوار است و به گفته ی خودش با هدف تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال فعالیت خود را آغاز کرده است.

خودتان را معرفی کنید؟

رقیه محمدی هستم متولد سال ۶۰ و از روستای رزین بخش بیلوار استان کرمانشاه هستم.

 چگونه به این کار مشغول شدید؟

از طریق یک پروژه به اسم پروژه منارید که به روستای ما آمدن برای ما مربی آوردن و به ما آموزش دادن بعد کم کم با تلاش خودمان و هزینه منارید چرخ خریدیم و یک کارگاه زدیم.

هدفتان از ادامه دادن این کار چه بود؟

هدفمان این بود که بیکار نباشیم و یک درآمدی برای خودمان داشته باشیم در چند سال اخیر کشاورزی به دلیل تاخیرات دولت در پرداخت مطالبات تامین مخارج زندگی بسیار دشوار شده و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با شعار اقتصاد مقاومتی ما زنان روستایی اقدام به ایجاد این کارگاه کردیم.

سرمایه اولیه کارتان چقدر بود؟

نفری ۲۰۰ هزار تومان برای کارگاه و شروع کار روی هم گذاشتیم.

آیا تا به حال سازمان یا نهادی از شما حمایت کرده است؟

خیر تاکنون هیچ نهادی از ما حمایت نکرده وما از سازمان های مربوطه تقاضا داریم ما را در توسعه این فعالیت حمایت کنند.

 چه توانایی و قابلیتی در شما باعث موفقیتتان شده است؟

به این کار علاقه داشتم و وقتی مردم روستا و بخصوص زنان را می دیدم که با تلاش های فراوان در روستا باز هم در تامین مخارج مشکل دارند تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم و با استقبال زنان روستایی مواجه شدم و این به من قدرت و انگیزه می داد.

چند نفر در این کار مشغول به کار هستند؟

۹ نفر در این کار مشغول به کار هستند.

برنامه آینده تان چیست؟

ادامه دادن این کار و تولید کارگاه های دیگر.

 از مسئولان چه انتظاری دارید؟

پشتیبانمان باشند و به ما کمک کنند که کارگاهمان را بصورت یک تولیدی درآوریم.