به مناسبت دهه مبارک فجر افتتاح سازه مکانیکی مهار سیل آب در شهرستان هرسین

با حضور نجف میرزا حسینی معاون فرماندار هرسین ، ولی دارایی نیا بخشدار مرکزی، باتمانی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و جمعی از مسئولین ادارات سازه مکانیکی مهار سیل آب واقع در حوزه آبخیز شمال شهر هرسین با اعتبار ۴۹۰ میلیون ریال افتتاح شد.

 

این سازه مکانیکی با توانایی ذخیره ۶۰۰۰ متر مکعب آب شامل ۴ کانال (طولی ) خاکی ۲۵۷،۲۳۴،۱۸۰ و ۸۵ متری و گور آب ۸۰ متر مکعبی است و ۲۰ هکتار از حوزه آبخیز شمال شهر هرسین را تحت پوشش قرار میدهد.