برگزاری حلقه های صالحین به مناسبت دهه مبارک فجر ناحیه روانسر

برگزاری حلقه های صالحین به مناسبت دهه مبارک فجر ناحیه روانسر

 

 

 

۲ ۳ ۴

 

 

 

در قالب عکس