برگزاری حلقه صالحین شهیده نازنین رحمانی پایگاه حضرت مریم (س) حوزه حضرت خدیجه(س)ناحیه پاوه

حلقه  صالحین شهیده نازنین رحمانی  از پایگاه حضرت مریم (س) در نمازخانه حوزه خواهران برگزار گردید .

IMG_9586 IMG_9592 IMG_9597 IMG_9600