بازدید وسرکشی از حلقه صالحین  پایگاه حضرت سمیه(س) با  حضور مسئول بازرسی ناحیه ،فرمانده حوزه حضرت صدیقه کبری(س)،مسئول صالحین بسیج جامعه زنان ناحیه پاوه ومسئول تعلیم وتربیت حوزه حضرت صدیقه کبری(س) به عمل آمد در این سرکشی سرگروه صالحین ومتربیان حلقه مذکور ضمن ابراز رضایتمندی از حضور مسئولین محترم به بیان دغدغه ها ومشکلات موجود از جمله کمبود امکانات رفاهی وآموزشی در پایگاه پرداختند.

IMG_20180109_103814 IMG_20180109_104324 IMG_20180109_104638 IMG_20180109_104653 IMG_20180109_104708 IMG_20180109_105246

این خبر را به اشتراک بگذارید :