انقلاب اسلامی با ولایت پیوند خورده،برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از گزند دشمن آماده هستیم.

ریش سفید ایل جلالوند گفت:عشایر ایل جلالوند گوش به فرمان مقام معظم رهبری، برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از گزند دشمن آماده و در صحنه هستندو آماده اندکه جان خود را فداکنند.

اسدنجفی ریش سفید ایل جلالوند در گفتگو با خبرنگار بسیجی عشایر ،گفت:۹ دی در تاریخ کشور روزی پر افتخار است306725
که در آن ملت ایران یکصدا اقدامات سران فتنه وفتنه گران را خنثی کردند وبا هوشیاری به ندای رهبر انقلاب لبیک گفتند.

وی افزود:عاملان فتنه ۸۸ در صدد براندازی نظام جمهوری اسلامی و در رأس آن رهبری بودند که به حمد الله با بصیرت مردم انقلابی ایران نتوانستند مقاصد شوم خودرا عملی کنند.

نجفی ادامه داد: ۹ دی مردم نشان دادند که انقلاب اسلامی با ولایت فقیه پیوند خورده و عشایر ایل جلالوند گوش به فرمان مقام معظم رهبری، برای حفظ نظام جمهوری اسلامی از گزند دشمن آماده و در صحنه هستندو آماده اندکه جان خود را فدا کنند.